Thể dục thể thao là một nghệ thuật làm đẹp cho con người

Từ lâu con người đã biết tìm đến thể dục thể thao một nghệ thuật tuyệt vời đã từng làm đẹp cho con người. Con người muốn có ngoại hình đẹp chỉ có thể thường xuyên đến với thể dục thể thao.

Bài tập thể dục làm đẹp người

A- Bài tập thể dục chung:

- Động tác một (Theo nhịp 4 động tác).

1- Hai chân ở thế trung bình tấn, hai tay cầm vòng hoặc cầm gậy đỡ lên qua đầu.

2- Sau cho hai khuỷu tay đều đưa về phía sau để lồng ngực rộng ra, bụng và lưng thót lại.

3- Đi đi lại lại bằng năm đầu ngón chân.

4- Trở về vị trí bình thường. Rồi lại tiếp tục tập lại theo nhịp đếm 1 - 2 - 3 - 4.

- Động tác hai:

1- Hai chân đứng dang ra.

2- Hai tay cầm vòng giơ hết cỡ lên khỏi đầu, rồi nghiêng cả người về bên phải.

3- Trở về vị trí đứng thẳng người, mắt nhìn xa.

Nghỉ ba phút lại tập lại y hệt 3 động tác vừa làm, chỉ khác ở chỗ động tác hai cũng hai tay cầm vòng giơ hết cỡ lên khỏi đầu, nhưng rồi nghiêng cả người về phía bên trái.

- Động tác ba:

1- Hai chân dang ra ở tư thế trung bình tấn.

2- Hai tay cầm vòng giơ thẳng lên khỏi đầu.

3- Hai tay cầm vòng đưa sát xuống đất toàn thân cúi gập về phía trước.

4- Trở về vị trí đứng thẳng bình thường.

- Động tác bốn:

1- Hai chân dang ra ở tư thế trung bình tấn. 2- Hai tay cầm vòng giơ thẳng lên khỏi đầu. 3- Hai tay cầm vòng giơ qua đầu ưỡn người ra phía sau hết cỡ. 4- Trở về vị trí đứng thẳng bình thường.

- Động tác năm:

1- Hai tay cầu vòng giơ lên khỏi đầu.

2- Một tay cầm vòng luồn xuống dưới khoeo chân, tay kia đỡ lấy vòng. Đồng thời chân phải duỗi thẳng ra, đưa về phía trước tạo thành một góc 90o so với chân trái đang đứng thẳng.

5- Rút vòng ra 2 tay đưa lên đầu, đồng thời chân phải hạ xuống.

4- Tay phải cầm vòng. Nhưng cả 2 tay đều đưa xuống rồi trở về tư thế đứng nghiêng, cứ thế lần lượt theo nhịp đếm 1- 2- 3- 4 để làm qua chân bên trái.

- Động tác sáu:

1- Hai chân dang ra, đồng thời hai tay cầm vòng giơ lên qua đầu.

2- Hai tay cầm vòng cúi gấp người xuống. Đồng thời xoay bàn chân để cho người nghiêng hẳn về phía bên phải hoặc trái.

3- Hai tay cầm vòng giơ lên qua đầu để đứng thẳng người lên. 4- Xoay người trở về tư thế đứng nghiêm.

- Động tác bảy:

1- Hai chân dang rộng ra, một tay cầm vòng đưa lên đầu.

2- Cúi gập người xuống, hai tay đưa qua đưa lại ngang đầu gối.

3- Hít vào thật sâu, hai tay có xu hướng đưa vào sát bụng, rồi từ từ kéo lên, vươn thẳng đầu đứng thẳng lên.

4- Hạ hai tay xuống trở về tự thế đứng nghiêm.

- Động tác tám:

1- Chân phải đưa về phía trước, hai tay cần vòng đưa thẳng lên qua đầu.

2- Trở về vị trí đứng nghiêm. Tay phải cầm vòng.

3- Chân trái đưa về phía trước. Hai tay cầm vòng đưa thẳng lên khỏi đầu.

4- Trở về tư thế đứng nghiêm, tay trái cầm vòng.

Cứ thế lập đi lập lại bên nọ bên kia theo nhịp đếm 12- 3- 4.

Gửi bình luận