Bảng chiều cao, cân nặng thai nhi theo từng tuần tuổi

Qua bảng chuẩn cân nặng và chiều dài của thai nhi dưới đây, mẹ sẽ biết được trọng lượng và chiều cao của con yêu trong bụng. Chưa kể, mẹ còn có thể nhận biết sự lớn dần lên của con qua những hình ảnh minh họa tương đương là các loại trái cây.

cân nặng thai nhi theo tuần

Lưu ý:
– Từ tuần thứ 8 đến tuần 20 ( đo từ đầu đến mông)
– Từ tuần thứ 20 đến tuần 42 (đo từ đầu đến chân)

Tuổi thai Chiều dài (cm) Trọng lượng (gam)
8 tuần 1,6 1
9 tuần 2,3 2
10 tuần 3,1 4
11 tuần 4,1 7
12 tuần 5,4 14
13 tuần 7,4 23
14 tuần 8,7 43
15 tuần 10,1 70
16 tuần 11,6 100
17 tuần 13 140
18 tuần 14,2 190
19 tuần 15,3 240
20 tuần 25,6 300
21 tuần 26,7 360
22 tuần 27,8 430
23 tuần 28,9 501
24 tuần 30 600
25 tuần 34,6 660
26 tuần 35,6 760
27 tuần 36,6 875
28 tuần 37,6 1005
29 tuần 38,6 1153
30 tuần 39,9 1319
31 tuần 41,1 1502
32 tuần 42,4 1702
33 tuần 43,7 1918
34 tuần 45 2146
35 tuần 46,2 2383
36 tuần 47,4 2622
37 tuần 48,6 2859
38 tuần 49,8 3083
39 tuần 50,7 3288
40 tuần 51,2 3462
41 tuần 51,7 3597
42 tuần 51,9 3685

 

Nguồn tài liệu tham khảo: BabyCenter

 

Gửi bình luận